Webové stránky Evangelické církve metodistické v Jihlavě jsou na nové adrese:

http://www.ecmjihlava.cz